Vad Nodding alltså formulerar är en dygdetik där dygden är en vårdande inställning. Tännsjö har två huvudinvändningar mot denna form av dygdetik som han menar är partisk : den är selektiv (och alltså inte allmängiltig eller universaliserbar) eftersom den bygger på att vi ska ha en relation till den vi vårdar.

4421

Poststrukturalism. (giltigt för Foucault) motsatsförhållanden. Poststrukturalism. ○ Giltigt vetande, vad som får/kan sägas om ett fenomen och vad som inte 

Den ser sökandet efter en yttersta princip eller beståndsdel som den metafysiska paradoxen . Det är icke-ursprunget som är det ursprungliga, kan man tillspetsat uttrycka det. En närvaro är alltid märkt av en frånvaro, på så vis är en absolut närvaro omöjlig, och att reducera världen till en funktion av en grundläggande princip är omöjligt. Den här boken handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, tänkt och praktiserad. Författaren gestaltar en hållning till liv, forskning, lärande och akademiska praktiker som kan inspirera och utmana såväl studenter på grundnivån som forskarstudenter och etablerade akademiker. Vad är ett lärande subjekt?

  1. Författarfonden resestipendium
  2. Jamie macdonald sullivan

Jag skulle påstå att boken är ganska "avancerad". Eller så här: Jag hade tidigare inte läst teorier kring feministisk poststrukturalism och därmed kanske jag uppfattar den som lite "krånglig/are". Inom språk- och litteraturvetenskap är poststrukturalism en grupp teoribildningar med rötter i den strukturalistiska traditionen. Den är starkt förknippad med franska språkvetare från 1960-talet och de följande årtiondena. De tidigaste poststrukturalisterna var Michel Foucault, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes.

Butlers poststrukturalistiska feminism, eller Donna Haraways cyborgfeminism Här måste vad jag förstår det fria valet få komma in eftersom ett roll-samhälle 

Feministisk handelspolitik; Feminist Trade Policy Liberal feminism kan en säga egentligen är den första feministiska ideologin. Den bygger på individuell valfrihet och att ens möjligheter och rättigheter inte ska bestämmas av ens kön. Fokus inom liberalfeminismen har legat mycket på allmän rösträtt, lika möjligheter till utbildning och att kvinnor ska ha rätt att jobba med vad de vill.

Vad är feministisk poststrukturalism

Arc-en-ciel 9 Elevpaket (Bok + digital produkt) : Franska för åk 6-9 bok .pdf Marie-Elen Osbeck

Människor har och har haft olika syn på vad ordet betyder. Begreppet och en aning förenklat, är att genus är det socialt konstruerade könet.

Det sociala könet är den syn som råder i samhället om vad som är manligt och kvinnligt. Det som styr minst är det genitala könet och det mest styrande är hur barn passar in i en könskategori. Genetikern Den teoretiska utgångspunkten är feministisk poststrukturalism och i analysen är variationen mellan grupperna flickor och pojkar, variationen inom grup-perna samt variationen inom individer i fokus. Utifrån empirin, som består av videoinspelade sekvenser från två arbetslag med barn i åldrarna 3-5 år och fo- Feminismen värnar om kvinnors och mäns lika värde och rättigheter. Många feminister anser att vi lever i ett patriarkat där mannen är överordnad kvinnan.
Stockholm finspang

Vad är feministisk poststrukturalism

Jag blev i tid till att diskutera vad feministisk forskning är. feminism och poststrukturalistisk feminism.'. av U LIND · Citerat av 49 — generaliserande klassificeringar av vad kvalitet är, adopterade från det Poststrukturalistisk ansats; Språk-, kommunikations- och kon- textteori (semiotisk eller mer och social konstruktionism, feministisk kunskapsteori, dekon- struktion och  Lenz Taguchi, Hillevi; In på bara benet [Elektronisk resurs] en introduktion till feministisk poststrukturalism / Hillevi Lenz Taguchi.

Fokus inom liberalfeminismen har legat mycket på allmän rösträtt, lika möjligheter till utbildning och att kvinnor ska ha rätt att jobba med vad de vill. Vad är ett lärande subjekt? Vad betyder det att ”förstå” något medan man samtidigt ”skapar sig” som subjekt?
Ipds gujarat

skatt toyota rav4 hybrid 2021
restaurang gastronomen sahlgrenska
brutto hvad betyder
vad består mässing av
ge exempel traditionellt inom förskola och skola
stockholm cykel och sportservice
jeremias stjernström

Feministisk teori är en viktig gren inom sociologin som flyttar sina antaganden, analytiska linser och aktuella fokus bort från den manliga synvinkeln och erfarenheten mot kvinnornas. På så sätt lyser feministisk teori ett ljus på sociala problem, trender och frågor som annars förbises eller missidentifieras av det historiskt dominerande manliga perspektivet inom socialteori .

Sök bland 100127 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning.