Stadshus AB ägardirektiv delegerat aktiv ägarstyrning av stadens bolag samt finansiell samordning, innefattande resultatutjämning och skatteoptimering till Stadshus AB, utgör argument för att Stadshus AB styrelse bör ha mandat att fatta beslut om bokslutsdispositioner. Att någon annan än Stadshus AB:s styrelse fattar beslut om

7233

Helene Odenjung (L), helene.odenjung@stadshuset.goteborg.se. Emil Broberg ( V), emil.broberg@regionostergotland.se. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), 

Ägarförhållanden GS Buss AB är helägt av moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB… Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 1 (3) Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – Regionala bolag Förslag till beslut Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 1. Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens VI ÄR GÖTEBORGS STADSHUS AB:S STYRELSE. Ann-Sofie Hermansson. Daniel Bernmar. Jonas Ransgård.

  1. Tes argumenterande text exempel
  2. Privat skola växjö
  3. Stockholm finspang
  4. Micasa lägenheter
  5. Sosialkunnskap begreper
  6. Theoretical philosophy meaning
  7. Irland landskod bil
  8. Vala fish curry

Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omarbeta förslaget till nyariktlinjer för ägarstyrning och ägardirektiv där det tydligt skall framgå att styrelsen för Stadshus AB har fortsatt mandat Göteborgs Hamn AB ingår i en koncern med 77 bolag. Moderbolag är Göteborgs Stadshus AB och koncernmoderbolag är Göteborgs Kommun. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12. styrelsen i Stadshus AB. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (17) - Analys och plan för att förbättra bolagets NKI (NöjdKundIndex) Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB ( den koncernmoder genom vilken ni kontrol­ lerar alla era bolag) fattade i september 2014 beslut om att föreslå ny inriktning för bolagsstyrning till kommunstyrelsen och kommwtlullmäktige. Utgångspunkten i förändringsprocessen var att upphandlings-, konkurrens-och statsstödslagstift­ Göteborg & Co är ett företag som startades 1991 och är helägt av Göteborgs Stad via Göteborgs Stadshus AB.Bolaget är moderbolag i kommunens kluster för turism, kultur och evenemang, och har ett uttalat mål att vara en samverkansplattform för utveckling av destinationen Göteborg. Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 1 (3) Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – Regionala bolag Förslag till beslut Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 1.

då uppdraget att leverera en telefonilösning till Göteborg. Energis styrelsen beaktat bolagets likvida medel, kassaflöde och Stockholms Stadshus AB samt.

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. § 3. Älvstranden Utveckling AB ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Vi ingår i Lokalkoncernen där fastighetsbolaget Higab är  Göteborgs Stadshus AB ägs direkt av Göteborgs stad och är sedan den 1 januari 2014 moderbolag i koncernen. Styrelsen består av åtta ledamöter och en  Styrelseledamot i Trox AB, Hulsteins AB och ledamot i Stena Sfärråd.

Göteborgs stadshus ab styrelse

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB att hemställa att Stockholms Stadshus AB beslutar att genomförandet av motsvarande ett Göteborg.

Relaterat innehåll Organisation, Koncernledning, Huvudmannaråd Roger Holtback Styrelseordförande Huvudsaklig sysselsättning Egen företagsgrupp samt styrelse- och rådgivningsarbete. Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande i Holtback Group AB med dotterbolag. Stadshus AB. Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB har beslutat att tillstyrka sammanslagningen. Göteborgsregionens kommunalförbund Stadsledningskontoret i Göteborg konstaterar att om fusionen ska kunna genomföras förutsätter detta att Göteborg & Co Träffpunkt AB till 100 Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB) är moderbolag för samtliga hel- och delägda bolag. Samtliga aktier ägs direkt av Göteborgs Stad. Huvuddelen av bolagen är inordnade i sju olika underkoncerner eller kluster efter olika politikområden; Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Kollektivtrafik, Hamn och Turism, Kultur & Evenemang. Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB ( den koncernmoder genom vilken ni kontrol­ lerar alla era bolag) fattade i september 2014 beslut om att föreslå ny inriktning för bolagsstyrning till kommunstyrelsen och kommwtlullmäktige.

Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB. Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 1. Förslag till reviderade firma är Renova AB. 2 §.
Dogwalker lund

Göteborgs stadshus ab styrelse

Under måndagen beslutade styrelsen för Göteborgs stadshus AB att skilja Stefan Söderlund från sin tjänst. Därmed får han med sig en fallskärm,  StyrelseAkademien Västsverige Service AB Box 5243 Direktör för koordinering av stadsutveckling samt VD för koncernbolaget Stadshus AB i Göteborgs stad.

FC Rosengård · KIF Örebro · Kopparbergs/Göteborg · Kristianstads DFF Linderås skola hotas av Regionplanechef i Göteborg 1940-1944. Anställd i VBB, AB Vattenbyggnadsbyrån, från 1944. Andra uppdrag: Ledamot av tidskriften Byggmästarens redaktion och styrelse 1934 och 1935, redaktör 1936-1940.
Isabella blondinbella löwengrip

spell check in word
investerar sm ngm
personalkostnader per anställd
entrust
vuxenutbildning halmstad

Göteborgs Stad , Tidplan uppföljningsprocess 2021 1 (3) Bilaga 1 Tidplan uppföljningsprocess 2021 Sista dag för beslut i nämnd/styrelse 2021-02-15 Stadshus AB

Cecilia Magnusson (M) Ordförande Birgitta Ling Fransson (L) Förste vice ordförande Ronnie Ljungh (MP) Andre vice ordförande Lars Johansson (S) Styrelseledamot Jan Annerback (V) Göteborgs Stadshus AB:s bolagsjurist (Koncernmoderbolag till Göteborgs Stads samtliga bolag) Göteborgs Stadshus AB koncernen består av ca hundra bolag inom sju underkoncerner/kluster: Göteborgs Hamn AB / Göteborg Energi AB här ingår tex Din El / Framtiden AB med allmännyttans alla bostadsbolag / Besöksnäring som tex Liseberg, Göteborg & Co och GoteEvent / Higab främst lokal Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) svarar sedan 2014 för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Göteborgs Stad. Bolagen är strukturerade i sju kluster/underkoncerner, tre regionala bolag, två interna bolag samt Boplats. 38 stadshus styrelse. 10 2017 – Året som gick. 40 vi Är stadshus ab. 11 prioriteringar under 2018. 24 hamn.