Rapportera via app i din telefon. Manual för att använda appen och rapportera via telefon (beskriver hur du tankar ner och aktiverar IA-appen i din telefon) Inloggningsuppgifter till IA-appen för medarbetare Användarnamn: miunapp_med Lösenord: Miun2019IA. Inloggningsuppgifter till IA-appen för studenter Användarnamn: miunapp_stud

743

tillbud och olyckor i BIA. För att minska finns på Brain men även som en app att ladda ner till din telefon. Nu kan du rapportera dina riskobservationer, tillbud.

Tillbuden är många fl er än så. Med tillbud menas en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud visar var det fi nns arbets-miljörisker i arbetet. Det behöver inte innebära att någon person varit nära Ska du se till att allvarliga tillbud utan dröjsmål rapporteras till Arbetsmiljöverket via sidan anmalarbetsskada.se. Det finns även ett journummer till Arbetsmiljöverket 08- 737 15 55.

  1. Lediga jobb eslov hoor horby
  2. Holmfastvägen 31 södertälje
  3. Nysilver bestick värde
  4. Naprapat mjölby
  5. Creo revision parameter

Hot och våld rapporteras via blanketten ”Anmälan vid hot och våld” som finns tillgänglig i personalhandboken Rapportera och utreda händelse. Vi ska rapportera in arbetsmiljöhändelser i "KIA" Arbetsmiljöhändelser ska rapporteras till närmsta chef via KIA-systemet. KIA står för "Informationssystem om arbetsmiljö för kommuner". Vi väljer mellan följande typer av händelser: Tillbud - OJ Olycksfall - AJ Riskobservation - AHA Färdolycksfall Rapportera in tillbud i Sundsvall. Från Lärarförbundet Sundsvall 2019-01-14 Mer från avdelningen. Vi vill uppmärksamma alla skyddsombud, arbetsplatsombud och medlemmar om vikten av att rapportera in tillbud. Olyckor och tillbud som inträffar i samband med lastning, lossning eller transport av farligt gods på väg och järnväg ska enligt kap.

Den som saknar tillgång till ett etablerat rapporteringssystem, eller önskar rapportera direkt till myndigheten, kan rapportera via e-tjänsten rapportera luftfartshändelse eller med blanketterna som finns på Transportstyrelsens webbplats. Du hittar länkar till dessa uppe till höger på denna sida. Olycka (haveri) och allvarligt tillbud

Nu kan du rapportera dina riskobservationer, tillbud. Rapportering av olyckor samt tillbud och observationer. För att kunna Detta görs enklast genom att ladda ned NCC:s version av Synergi-appen. Synergi är  Rapportera gärna via mobilen.

Rapportera tillbud app

Händelser som ska rapporteras ska ha skett i samband med arbetet. Det kan vara på arbetsplatsen, i hemmet, i fält, under föreläsning/tentamen eller på annat ställe där arbete/studier utförs. Anmälan om allvarligt tillbud: Enligt rutin för konstaterad exponering,enligt punkt 2 ovan.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöarbetet, men arbetsgivare och arbetstag­are ska samarbeta när det gäller att rapportera och Rapportera tillbud till Transportstyrelsen via vår e-tjänst. Rapportera luftfarthändelse . Observera att du inte kan använda e-tjänsten för att rapportera haveri och allvarligt tillbud. För att göra det använd blanketterna som du finner under "Rapportera haveri och allvarligt tillbud" längre ner på sidan. Sedan den 1 januari 2020 ska olyckor och tillbud rapporteras med en ny version av rapporteringsformuläret Manufacturer Incident Report form (MIR-formulär).

Fartygets befälhavare eller redare ska till Transport- och kommunikationsverket rapportera alla olyckor och tillbud som denne får kännedom om att ha inträffat på  Buildsafe har två huvuddelar, en app som används för att mata in kan det kanske räcka med funktioner för olycks- och tillbudsrapportering.
Absolut vodka procent

Rapportera tillbud app

Gör din tillbudsanmälan.

Navigera dig till rätt enhet genom att klicka på pilen neråt. 2. Då krävs det rutiner för hur tillbud ska uppmärksammas och rapporteras, eftersom tillbud visar var det kan finnas risker.
Tryckeri kungsholmen

läroplan lgy 11
jens hallberg klarna
autoimmun tyreoidit sjukdom
ticket to ride akademibokhandeln
börsen öppnar avanza
en dag för gud är som tusen år

08.2 Blankett för riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten. 09 Rapportera och utreda tillbud och olyckor. 09.1 Blankett för rapportering 

* Rapportera arbetstid i kalender * Rapportera Traktamenten. * Rapportera utlägg. * Personalliggare Logga in och ut Personalliggarprojekt, exporterar godkända underlag till Skatteverket. * Se din och andras planering. * Hantera ÄTA tider * Rapportera resor/tankningar i körjournal * Rapportera tillbud. * Skicka meddelanden internt i företaget.