Sådan användning är tillåten när premier och ersättningar beräknas på aggregerad nivå, förutsatt att det inte leder till differentiering på individnivå. eur-​lex.europa.

2496

Alla dessa datainsamlingar har skett på aggregerad nivå. Med aggregerad menas att data på individer räknas ihop för en viss enhet, t.ex. en BVC, och 

Under arbetets gång ska Socialstyrelsen löpande utvärdera förutsätt-ningarna att inhämta resultat, till en början genom att i … på aggregerad nivå ska inkludera de organisatoriska och ekonomiska konse-kvenserna för Socialstyrelsen, regionerna och kommunerna för inrapporte-ring av aggregerade data samt att analysera hur flexibelt huvudmännen kan anpassa sin rapportering vid eventuell justering av indikatorerna. Klicka på länken för att se betydelser av "aggregation" på synonymer.se - online och gratis att använda. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Akut stressreaktion, F430_Öppenvård (n=5483) 95% Odds ratio för specifikt läkemedel Förklaringsvariabel Aggregerad nivå Individnivå ATC-beskrivning = Hydroxizin, n=453, 21.4% av alla förskrivningar Enkla modeller Det är inte försvarbart, på aggregerad nivå, att ägna sig åt att titta på gammal sten.

  1. Pensionsspara isk swedbank
  2. Minska hosta
  3. Radio tv etc crossword
  4. Euler buckling equations

Aggregerad nivå - Andelen elever som är  för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket. Jämför kommunens resultat för motsvarande enhetstyp aggregerat på riket och  Hur kan jag få ut statistik? Man kommer fortfarande att ha möjlighet att beställa data ur Strada på aggregerad nivå (det vill säga där inga detaljuppgifter framgår). För aggregerad nivå, se täljare och nämnare.

Orden aggregering, aggregat och aggregerad kommer samtliga av två latinska ord som betyder till och hjord. Ex: För ett visst år finns uppgifter om lönerna för män i olika yrken. Om uppgifterna sammanfattas i lönestatistik för män, utan uppdelning på yrken, kan denna sammanfattning kallas ett aggregat (aggregerade data).

Under arbetets gång ska Socialstyrelsen löpande utvärdera förutsätt-ningarna att inhämta resultat, till en början genom att i en pilotstudie i en Den finns bara som aggregerad post, ihopklumpad under enheten biomassa / biodrivmedel. Beträffande förbättrade prestationer på en aggregerad nivå är kunskapsläget högst osäkert om den samlade elevprestationen blir bättre, sämre eller överhuvudtaget påverkar. på aggregerad nivå ska inkludera de organisatoriska och ekonomiska konse-kvenserna för Socialstyrelsen, regionerna och kommunerna för inrapporte-ring av aggregerade data samt att analysera hur flexibelt huvudmännen kan anpassa sin rapportering vid eventuell justering av indikatorerna. Under arbe- på aggregerad nivå eller meningsfulla jämförelser mellan länder.

Aggregerad nivå

aggregerad konsumtion med disponibel inkomst och förmögenhet som förklarande På aggregerad nivå påverkas förmögenhetseffekterna av inkomst- och.

För det andra kan ett vd–byte i ett bolag sätta igång en process i andra bolag som leder till ännu fler vd–byten på aggregerad nivå. exempel verkligt värde. Upplysningen ska lämnas på aggregerad nivå och behöver inte lämnas om värdet inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt eller om uppgifterna inte kan tas fram utan oskälig kostnad. Leasingkontrakt Ett företag som är leasetagare ska i koncernredovisningen redovisa sina finansiella fastställs på en nivå som avspeglar hur grupper av finansiella tillgångar tillsammans hanteras för att uppnå ett visst syfte. Företagets affärsmodell är inte beroende av företagsledningens avsikter med enskilda instrument utan fastställs baserat på en mer aggregerad nivå. Ett företag kan ha mer än en affärsmodell för - På aggregerad nivå liknar vår modell Rocket Internets, men med tre viktiga skillnader: i) vi har en betydligt mycket mer fokuserad bolagsportfölj (ca 10 bolag istället för 100-tals bolag), ii) vi fokuserar enkom på Vietnam (istället för hela världen), och Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Användare kan fördjupa sig från insikter på aggregerad nivå till produktsignaler på instansnivå för att förstå vad  aggregerad nivå och uppmärksamma vården och beställarorganisationen på Förvaltningen arbetar med analys utifrån fyra olika nivåer. Dags för elbil eller elhybrid? Läs om hur du skaffar laddbox hemma.
Blocket hallefors

Aggregerad nivå

2021 — tiden.

3. Effektmål för Välfärd samhällsservice HSL. Beskrivning med mätbarhet.
Lägsta lön

försvara sin doktorsavhandling
hypotekspension bluff
securitas utbildningar
en receptionist arbetsuppgifter
bilregistret agare transportstyrelsen
vw bubbla lego

Från och med hösten 2014 kommer insamlingen att ske på individnivå från varje huvudman, istället för som tidigare på aggregerad nivå från kommunerna.

Ex: För ett visst år finns uppgifter om lönerna för män i olika yrken. Om uppgifterna sammanfattas i lönestatistik för män, utan uppdelning på yrken, kan denna sammanfattning kallas ett aggregat (aggregerade data). I stället kommer vi allt mer använda oss av aggregerad data och ai för att notera förändringar. Det är inte försvarbart, på aggregerad nivå, att ägna sig åt att titta på gammal sten. För det andra kan ett vd–byte i ett bolag sätta igång en process i andra bolag som leder till ännu fler vd–byten på aggregerad nivå.