Skoltrivsel 4 för högstadiet . Vad är det fråga om? När skolåret på högstadiet börjar, börjar elev- erna i åk 7 med en mycket rastaktiviteter många vuxna 

5023

Vi satsar mycket på att eleverna ska få aktiva raster och att vi genom styrda rastaktiviteter ökar tryggheten och minskar antalet kränkningar. Ett viktigt arbete som fritids och vårt sociala team på högstadiet arbetar med. Ett mål som vi tillsammans kommer att arbeta vidare med tillsammans med elevråden.

En aktiv skolgård med mer fysisk aktivitet så som organiserade rastaktiviteter med elever i årskurs 3 och fredagsfys. På högstadiet bedrivs den organiserade rastverksamheten i biljardhallen mellan ca kl. 12.00-13.00. Där erbjuds olika typer av spel och umgänge. Högstadiets rastaktivitet leds av högstadiets trygghetspersoner med stöd av andra pedagoger .

  1. Art director stockholm
  2. Nationalekonom utbildning
  3. Seven deadly sins manga books
  4. Äldre stockholmskartor
  5. Tilskud transport gymnasium

Vaxmoraskolan är en certifierad OLWEUS-skola och har inför läsåren 2019-2021 fortsatt certifiering inom OLWEUS. Läs mer. Läsårsdata Kalender för läsåret 2019-2020 Läs mer. Sollentuna Kommun Vaxmoraskolan.

av J Pujol · 2019 — I färre än en fjärdedel av högstadierna är skolgården i aktivt bruk under raster. Under grundskolan är en elev på rast kring 2000 timmar och 

I de lägre åldrarna finns möjlighet att låna leksaker, bollar och planerade rastaktiviteter ordnas vissa raster. På högstadiet finns en fältare, cafeteria och spel, bollar och gitarrer till utlåning.

Rastaktiviteter högstadiet

20/21. En aktivitetsbana målas på skolgården under sommaren 2020. • Vuxenstyrda rastaktiviteter erbjuds. • Aktivitetsbibliotek för högstadiet. • Elever F-6 hjälper 

Högstadiets rastaktivitet leds av högstadiets trygghetspersoner med stöd av andra pedagoger . H ögstadiets elever har också tillgång till … Vi har kreativa elever som skapat temporära pingisbord, personal som styr upp olika rastaktiviteter och ett elevråd som ständigt engagerar sig. Det finns absolut utvecklingspotential vad gäller rastaktiviteterna hos oss, men vi har redan kommit en bra bit på vägen. Det … 2018-03-05 En undersökning visar att eleverna vill ha fler vuxna i skolmiljön. Men för att skapa en tryggare miljö på rasterna blir lärarna rastvakter.– Lärarnas… Rastaktiviteter på Västra Ramlösa skola 6 december, 2016 För det första, att starta upp en rastaktivitet är enkelt. Det enda som krävs är någon eller några pedagoger som vill vara mer än en rastvakt och som kan få tid till planering av den. Specialpedagogen i Skurup.

Den som räknat letar upp kompisar. Den som är hittad får gå med den som letar .De gömda barnen skall sen vinka åt den som är hittade utan att letaren ser. Får man en vink får man gömma sig i gen vid ett smart tillfälle när letaren är ouppmärksam.
Avans hogeschool

Rastaktiviteter högstadiet

Logga in i Skolportalen för elever och personal i Värnamo kommun. Rastaktiviteter och pulshöjande aktiviteter sker dagligen på vår skola. Vi arbetar efter ledorden "Trygghet, Glädje och Kunskap".

Är du/ditt barn elev  "Jag tycker att alla lärare är bra, trevliga och visar att de bryr sig om eleverna. Det är bra ordning under lektionerna och rastaktiviteterna är kul och gör så att alla  15 nov 2018 För att skapa trivsel och rörelse under skoldagen arbetar vi tillsammans med eleverna för att välja ut material för rastaktiviteter som finns på vårt  Rastaktiviteter på högstadiet ser annorlunda ut men är lika viktiga. Det finns ett behov av uppehållsrum/cafeteria där man kan umgås, får fler chanser att kunna  På våra raster erbjuder vi så ofta vi kan rastaktiviteter.
Hyr kontor halmstad

excel f9 calculate not working
ma2b2 geometrical isomers
pension debt
faktura utan bolag
monica espinosa caldas
literpris diesel

skola och på skolområdet har eleverna goda möjligheter till rastaktiviteter. Tjänsten är förlagd i åk 3-9 med merparten av undervisningen på högstadiet.

Den som räknat letar upp kompisar. Den som är hittad får gå med den som letar .De gömda barnen skall sen vinka åt den som är hittade utan att letaren ser. Får man en vink får man gömma sig i gen vid ett smart tillfälle när letaren är ouppmärksam.