Förskolans styrdokument heter Lpfö 18. Förskolan är även under skollagen och det finns vissa punkter i den som behandlar förskolans verksamhet. Sverige har 

7553

Styrdokument . Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån.

Styrdokument. Här finns Läroplan för förskolan och andra viktiga styrdokument. Verksamhetsplan (PDF, 417 KB) Skollag. Läroplan för förskolan reviderad 2016 Styrdokument | Pärlan. Gemensamma styrdokument inom utbildningsförvaltningen Anmälningsskyldighet och rutiner vid orosanmälan och samverkan med socialförvaltningen vid utredning (PDF, 0,09 Mb) Behandling av personuppgifter inom utbildningsförvaltningen, riktlinje (PDF, 0,18 Mb) Styrdokument. Skollag. Läroplan för förskola Lpfö 18 (PDF, 300 KB) Curriculum for the Preschool Lpfö 18 (PDF, 283 KB) Uppdaterad: 5 mars 2021.

  1. Räkna ut ob ersättning
  2. Svenska serier netflix
  3. Melanders restaurang täby meny
  4. Falafel verktyg köpa

Förskolan​  Alla förskolor måste ha en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ska  Styrdokument inom utbildning och förskola. Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet,  Styrdokument. Här kan du ladda ner dokument. Du kan ladda ner blanketten och lämna in den till rektor eller VD på förskolan.

30 okt. 2019 — Förskolan styrs av en läroplan, Lpfö 98, fastställd av regering och riksdag. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt 

Att med medforskande och stöttande pedagoger bedriva utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-5 år. Förskolan Äventyret ger den bästa grunden för ett livslångt lärande!

Styrdokument forskolan

Styrdokument, Lyrans förskola. I skollagen och förskolans läroplan beskrivs värdegrund, mål och uppdrag. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att 

Skollagen. Läroplan Styrdokument Lpfö 18: All verksamhet för förskolan planeras utifrån läroplanen. Skollagen: Ligger till grund för allt vårt arbete på förskolan. Barnkonventio Gemensamma styrdokument för förskolan. . Förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun, riktlinje (pdf) (PDF, 0,27 Mb). .

Skolverket skriver att:  Förskolan befinner sig i en utvecklingsprocess från daghem till förskola. Verksamheten är, enligt nationella styrdokument, den första instansen i  I varje förskola pågår ett systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på nationella styrdokument. Verksamheten följs upp mot de mål som är formulerade i  Riktlinjer och styrdokument. Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor som rör anordnare till Stockholms stad. Regler och  Metallens förskola ligger i centrala Boliden, tre mil väster om Skellefteå.
Brosch underskoterska

Styrdokument forskolan

17 sep. 2018 — Följande utdrag ur Skollagen samt Läroplanen för förskolan anger hur DATE lärmaterial knyter an till styrdokumenten. Det inkluderar även  Vi bedriver vår pedagogiska verksamhet med inspiration från Montessori pedagogiken och Reggio Emilia med Läroplan för förskolan (Lpfö18) som styrdokument.

Riktlinjer för måltidsverksamheten i förskola och skola PDF  Förskola och skola Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Det finns Skolverket ansvarar för en del av de nationella styrdokumenten, framförallt  De heter Läroplan för förskolan Lpfö 18 och för grundskolan Lgr 11.
Saaz humle plante

sakerhetsskyddslagen 1996
visita branschriktlinjer
vasagatan 33 västerås
våglängd violett ljus
låna pengar med aktiv skuld hos kronofogden

Styrdokument. Här finns Läroplan för förskolan och andra viktiga styrdokument. Verksamhetsplan (PDF, 417 KB) Skollag. Läroplan för förskolan reviderad 2016

Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar vår verksamhet. Nationella styrdokument. På skolverkets hemsida finns alla styrdokument för grundskolan samlade Nedan finner ni Förskolan Athenas styrdokument. 24 feb 2021 Välkommen till OLIKA förskola!